E-mail, mejl

22.01.2011 08:10

Na  označenie  elektronickej  pošty  používame  z  angličtiny  prevzatý  výraz  e-mail  (vysl.  imejl),  ktorý  sa  píše  s  písmenom  e  na  začiatku,  so  spojovníkom  a  s  písmenami  a  a  i  v  druhej  časti  slova.  Okrem  pôvodnej  anglickej  podoby  používame  aj  zdomácnenú  podobu  mejl,  ktorá  sa  píše  v  zhode  s  výslovnosťou  s  písmenami  e  a  j.  Obidve  podoby  sú  podstatné  mená  mužského  rodu  a  skloňujú  sa  podľa  vzoru  dub.  V  genitíve  jednotného  čísla  majú  tvar  s  príponou  -u,  z  e-mailu  (vysl.  z  imejlu),  z  mejlu,  v  lokáli  jednotného  čísla  majú  tvar  s  príponou  -e,  v  poslednom  e-maile  (vysl.  imejle),  o  novom  mejle  a  v  nominatíve  množného  čísla  majú  tvar  s  príponou  tvrdé  -y,  dva  e-maily  (vysl.  imejli),  tri  mejly.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu