Egon Bondy zomrel

09.04.2014 06:25

9. apríla 2007 v Bratislave zomrel Egon Bondy, český básnik, prozaik a filozof. Narodil sa 20. januára 1930 v Prahe.

Egon Bondy sa narodil ako Zbyněk Fišer v rodine generála čs. armády. Krátko po „Víťaznom februári“, na príprave ktorého sa ako mladý marxista podieľal, odhalil nový režim ako fašistický. Po stupňujúcom sa antisemitizme v Sovietskom zväze vydal na protest spolu s priateľmi literárny samizdat Židovské jména, v ktorom uverejnili svoje texty pod židovskými pseudonymami. Zbyněk Fišer si vybral meno Egon Bondy.

V prvej polovici 50. rokov sa stretával s Bohumilom Hrabalom a Vladimírom Boudníkom. Písal poéziu "totálneho realizmu" a študoval filozofiu. V rokoch 1957 – 1961 študoval diaľkovo filozofiu a psychológiu na FF KU a strážil veľrybu v Národnom múzeu v Prahe. Od roku 1967 bol invalidný dôchodca. Koncom 60. rokov mu oficiálne vyšli pod občianskym menom filozofické práce Útěcha z ontologie, Otázky bytí a existence a Buddha.

Keď začiatkom 70. rokov undergroundová skupina The Plastic People of the Universe zhudobnila niektoré Bondyho básne, stáva sa Bondy kľúčovou osobnosťou českého undergroundu. Po novembri 1989 je ako marxista opäť v opozícii voči režimu. Začiatkom 90. rokov prednáša indickú a čínsku filozofiu na FF KU v Prahe a FF UK v Bratislave. Od polovice 90. rokov žil v Bratislave. Rozpracovával svoj model nesubstančnej ontológie, spieval s Požoň Sentimentál a žil v undergrounde.

Zomrel v pondelok 9. apríla 2007 v Bratislave vo veku 77 rokov na následky popálenin tretieho stupňa, ktoré utrpel po vzplanutí pyžama od cigarety.

 

 

Zdroj: wikipedia.org

           hvorecky.sk/tag/egon-bondy/