Ernest Zmeták sa narodil

12.01.2014 06:56

12. januára 1919 sa v Nových Zámkoch narodil Akademický maliar Ernest Zmeták, bol slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Patril k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného života. Je autorom tympanonu priečelia Primaciálneho paláca v Bratislave. Inšpirovala ho predovšetkým slovenská ľudová kultúra. Zomrel 13. mája 2004 v Bratislave.
V roku 1938 z dôvodu nepriaznivej politickej situácieNEnastúpil na pražskú Akadémiu výtvarných umení do ateliéru profesora Williho Nowaka. Neskôr prešiel na Vysokú školu výtvarných umení v Budapešti, kde študoval v oddelení monumentálneho maliarstva u Vilmosa Abu - Nováka, Bélu Kontulyho a Istvána Szönyiho. Už od začiatku svojej tvorby Ernest Zmeták jasne formuloval svoj výtvarný program. Absolvoval množstvo študijných ciest do zahraničia, no nikdy nepodľahol otrocky nijakým trendom. Vždy hľadal nové možnosti výtvarnej reči a neustále sa konfrontoval s ostatnými maliarmi.

Zdroj: wikipedia.org