Eugène Henri Paul Gauguin zomrel

08.05.2013 07:42

8. mája 1903 na Markézskych ostrovoch vo Francúzskej Polynézii zomrel Eugène Henri Paul Gauguin, francúzskym maliarom, jedným z hlavných predstaviteľov postimpresionizmu. Zaraďuje sa aj medzi popredných drevorytcov a zástancov drevorytectva a drevorezby ako plnohodnotných umeleckých foriem. Narodil sa 7. júna 1848 v Paríži.

Paul Gauguin vychádzal z impresionizmu, ale postupne si vytvoril vlastný osobitý štýl. Svoj prvý obraz Lesík vo Viroflay vytvoril v roku 1876. Potom sa stal žiakom Camilleho Pissarra.

Vlastný štýl našiel vďaka krátkemu pobytu na Martiniku, čo možno ilustrovať obrazom Žltý Kristus. Po návrate do Francúzska získal obdiv a uznanie. Jedným z jeho prívržencov bol aj Vincent van Gogh. Nejaký čas žil v Bretónsku, ale stále myslel na exotické kraje, a preto odcestoval na Tahiti. Na obrazoch z tohto obdobia (Tahiťanky a iné) sa snaží zobraziť Tahiti ako raj nepokazený civilizáciou.

Medzi jeho vrcholné diela patria Už nikdy (1897) a Dievčatá s kvetmi mangovníka (1899).

 

Čoskoro po Gauguinovej smrti sa jeho práce stali vyhľadávanými. Mnohé obrazy jeho neskorej tvorby získal ruský zberateľ Sergej Ščukin. Podstatná časť jeho zbierky je vystavená v Puškinovom múzeu a v Ermitáži. Gauguinove obrazy sú len zriedka ponúkané na predaj. V takých prípadoch ich cena môže dosiahnuť výšku aj 39,2 milióna amerických dolárov.

Japonsky štylizované Gauguinovo múzeum oproti botanickej záhrade v Papeari na Tahiti obsahuje niektoré exponáty, dokumenty, fotografie, reprodukcie a originálne kresby a skice Gauguina a Tahiťanov. V roku 2003 na Atuona na Markézskych ostrovoch otvorili Kultúrne centrum Paula Gauguina.

 

 

Zdroj: wikipedia.org