Eurocent

28.01.2011 14:18

Dnes  ako  platidlo  používame  nielen  euro,  ale  aj  stotinu  eura,  t.  j.  eurocent.  Názov  eurocent  vznikol  z  dvoch  slov,  zo  slova  euro,  ktorým  sa  pomenúva  spoločná  mena  a  platidlo  Európskej  únie,  a  zo  slova  cent,  ktoré  má  pôvod  v  latinčine  a  ktoré  sa  ako  názov  čiastkovej  meny  používa  v  niektorých  anglicky  hovoriacich  krajinách.  Niekto  píše  názov  eurocent  osobitne  ako  dve  slová,  ale  tento  názov  treba  písať  spolu  ako  jedno  slovo.  Názov  eurocent  je  mužského  rodu,  v  genitíve  jednotného  čísla  má  tvar  eurocenta,  napr.  dve  desatiny  eurocenta,  v  nominatíve  množného  má  tvar  eurocenty,  napr.  dva  eurocenty.  Od  názvu  eurocent  je  utvorené  prídavné  meno  eurocentový,  ktoré  používame  napr.  v  spojení  eurocentové  mince.

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu