Eurocentové rozdiely, nie halierové rozdiely

03.03.2012 11:23

Na finančných tlačivách, respektíve na faktúrach sa v minulosti pri zaokrúhľovaní súm na dve desatinné miesta evidovali halierové rozdiely. V tejto súvislosti sme dostali otázku, ako nazvať tieto rozdiely, keď už nemáme haliere. V súčasnosti uvádzame sumy v eurách a v stotinách eura, preto už nie je vhodné používať výraz halierové rozdiely. Na Slovensku máme čiastkovú menovú jednotku stotinu eura, to jest eurocent. Od podstatného mena eurocent je utvorené prídavné meno eurocentový. Pri zaokrúhľovaní súm na dve desatinné miesta je v súčasnosti primerané hovoriť o eurocentových rozdieloch a evidovať eurocentové rozdiely.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas