Exspirácia, nie expirácia

14.06.2012 06:31

Medzi časté otázky, patrí aj otázka týkajúca sa slova exspirácia, ktorým sa napríklad na obaloch liekov spolu s dátumom vyznačuje čas účinnosti lieku. Poslucháči chcú vedieť, či sa v tomto slove má za predponou ex- písať aj písmeno s, lebo v jazykovej praxi sa vyskytuje podoba so spoluhláskou s aj podoba bez tejto spoluhlásky. Slovo exspirácia má pôvod v latinčine a môžeme v ňom okrem predpony ex- vyčleniť slovný základ spirácia s pôvodným významom „dýchanie“. V spisovnej slovenčine sa za správnu pokladá iba podoba so zachovaním spoluhlásky s zo základu slova spirácia. Túto podobu slova exspirácia zachytávajú aj naše jazykové príručky.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas