Folklorista, nie folklórista

10.07.2012 06:54

Človek, ktorý sa zaoberá folklórom, volá sa správne folklorista s krátkou samohláskou o v druhej slabike slova, alebo folklórista s dlhou samohláskou ó. V slovenčine v názvoch osôb utvorených od viacslabičných odvodzovacích základov príponou -ista sa pred touto príponou dlhá samohláska na konci odvodzovacieho základu spravidla skracuje, napr. klavír - klavirista, vokál - vokalista, finále - finalista. Rovnako je to aj v názve folklorista utvorenom od slova folklór. Krátke o je aj v prechýlenom podstatnom mene folkloristka a v pomenovaní odboru folkloristika.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas