Fotiť, nafotiť, odfotiť, sfotiť

29.10.2012 06:47

 

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme so slovesom fotiť a od neho odvedenými slovesami nafotiť, odfotiť, sfotiť. Dostali sme otázku, či sú tieto slovesá správne, či by sa namiesto nich nemali používať slovesá fotografovať, nafotografovať, odfotografovať, sfotografovať. Slovesá fotiť, nafotiť, odfotiť, sfotiť vznikli skrátením zo slovies fotografovať, nafotografovať, odfotografovať, sfotografovať. Sú to spisovné slová, ale majú príznak hovorovosti, čo značí, že sa používajú v neoficiálnej, súkromnej komunikácii. V oficiálnej verejnej a v odbornej komunikácii je vhodné používať štylisticky neutrálne slovesá fotografovať, nafotografovať, odfotografovať, sfotografovať.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas