Fr. V. Sasinek šiel z Martina do Kútov navštíviť Andreja Radlinského

11.07.2012 07:00

Po zhromaždení Matice slovenskej r. 1865 išiel Fr. V. Sasinek z Martina do Kútov, navštíviť Andreja Radlinského. Cestou zoznámil sa s mešťanmi na Starej Turej. Prišla reč i na voľby, ktoré vtedy už boli blízko a pri nich Slováci mienili postaviť svojich kandidátov vo viacerých okresoch. Turanci nahovárali Sasinka, aby vystúpil v ich okrese ako slovenský kandidát. On to sľúbil, ak nebude tam kandidovať novomestský prepošt Barinyay a ak od svojho biskupa dovolenie dostane. Biskup Moyses mu dovolil kandidovať a prepošt Barinyay sa osvedčil, že kandidovať nebude, ba podľa možnosti bude podporovať Sasinka. Okres ožil od volebných pohybov; spievala sa pesnička s refrénom:

„A my si Sasinka, slovenského synka vyvolíme.“

Ján Leška, evanjelický farár v Bzinciach, složil ešte inú volebnú pesničku, ale Sasinek pri všetkom oduševnení jednako len prepadol. Musel prepadnúť, vrchnosti sa o to pričinili a protikandidátom bol — Barinyay, ktorý pod nátlakom zhora predsa len prijal kandidatúru.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 143-144)