František Halas sa narodil

03.10.2013 06:31

3. októbra 1901 sa v Brne narodil František Halas, český básnik. Zomrel 27. októbra 1949 v Prahe.

Narodil sa v Brne, detstvo prežil na Českomoravskej vysočine. Jeho rodičia boli textilní robotníci. Po ukončení základnej školy sa vyučil za kníhkupcu.

Otec ho priviedol medzi komunistickú mládež, ktorá ho veľmi ovplyvnila, neskôr (od roku 1921) pracoval pre komunistickú tlač (Rovnost a Sršatec), vydával avantgardné časopisy na ktorých spolupracoval s Bedřichom Václavkom (Pásmo a Fronta).

Jeho tvorbu ovplyvnil Jiří Mahen a pobyt v Španielsku, kde bol v priebehu Španielskej občianskej vojny.

Počas druhej svetovej vojny prispieval do ilegálne vydávaného Rudého práva. Bol členom revolučného výboru spisovateľov.

Po roku 1945 sa stal predsedom syndikátu českých spisovateľov. Pracoval na ministerstve informácií, kde sa zaslúžil o posílenie komunistickej moci a perzekúciu mnohých spisovateľov.

Jeho činnosť po roku 1946 sa dá označiť len ako kolaborácia s komunizmom, po roku 1948 bol veľmi sklamaný novými pomermi.

Jeho zbierky sú nemelodické, bez ozdôb. Hlavnou témou v nich je sociálna otázka, vedomie ničotnosti človeka a tušenie blízkosti smrti. Jeho chápanie života je dramatické, bojuje o nájdenie zmyslu života a umenia. Pre jeho tvorbu je charakteristická nepravidelnosť verša, nelogizmy, neobvyklé básnické výrazy, časté používanie archaizmov a zdôrazňovanie smrti. Jeho neskoršie zbierky sú ovplyvnené existencializmom

 

Zdroj: wikipedia.org

 
Detect language » Hungarian