Frivér, šervér, malvér, spajvér

03.02.2011 07:32

Frivér, šervér, malvér, spajvér

 

Slová anglického pôvodu frivér (pôvodne freeware) a šervér (pôvodne shareware) sa popri dávnejšie zdomácnených slovách softvér a hardvér uvádzajú v takejto adaptovanej (zdomácnenej) podobe už aj v aktuálnych slovenských slovníkoch cudzích slov. Analogicky možno dnes písať v zdomácnenej podobe aj slovo spajvér (pôvodne spyware = špehovací softvér) a malvér (pôvodne malware z malicious software = škodlivý softvér).

 

Zdroj: Jazyková poradňa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV