Grizly - grizlyho - grizlymu – grizlyovia

21.06.2012 06:22

Názov grizly, ktorým sa pomenúva veľký sivý americký medveď, sa skloňuje, keďže názov je v slovenčine nezvyčajne zakončený na tvrdé y, alebo či tento názov zostáva nesklonný. Názvy zvierat podobne ako pomenovania osôb zakončené na mäkké i alebo na tvrdé y sa skloňujú podľa osobitného vzoru kuli a podľa tohto vzoru sa skloňuje aj názov grizly. Názov grizly má v jednotlivých pádoch tieto tvary: bez grizlyho, grizlymu, vidieť grizlyho, o grizlym, s grizlym. V množnom čísle sú tieto tvary: dvaja grizlyovia, bez grizlyov, grizlyom, vidieť grizlyov, o grizlyoch, s grizlyami.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas