Gumová obuv či gumená obuv?

01.07.2012 06:23

Na vyjadrenie významu „vyrobený z gumy, zhotovený z gumy“ máme v slovenčine prídavné meno utvorené príponou -ový, t. j. gumový, ale aj prídavné meno utvorené príponou -ený, t. j. gumený. Obidve prídavné mená sú správne utvorené a spisovné. Zvyčajne sa spájajú s tými istými podstatnými menami, preto môžeme povedať gumové rukavice aj gumené rukavice, gumové čižmy aj gumené čižmy, gumová obuv aj gumená obuv, gumový čln aj gumený čln. V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť s prídavným menom gumenný napísaným s dvomi n. Správna je však iba podoba prídavného mena gumený s jedným n.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas