Gymnázium - na gymnáziách, nie na gymnáziach

22.01.2011 08:08

Podstatné  meno  gymnázium  je  stredného  rodu  a  skloňuje  sa  podľa  vzoru  mesto,  pričom  koncové  -um  pri  skloňovaní  vypadáva.  Slovo  gymnázium  má  v  jednotnom  čísle  tieto  tvary:  z  gymnázia,  gymnáziu,  o  gymnáziu,  s  gymnáziom.  V  nominatíve  a  akuzatíve  množného  čísla  má  tvar  s  dlhou  samohláskou  á  na  konci,  teda  dve  gymnáziá,  v  genitíve  má  tvar  gymnázií  s  dlhým  mäkkým  í  na  konci,  v  datíve  má  tvar  gymnáziám,  v  ktorom  je  v  prípone  -ám  dlhá  samohláska  á  rovnako,  ako  je  dlhá  samohláska  á  v  prípone  -ách  v  lokáli  množného  čísla  v  tvare  na  gymnáziách.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu