Hegel, Hegela

28.06.2011 07:30

Dostali  sme  otázku,  či  sa  pri  skloňovaní  priezviska  Hegel  samohláska  e  v  druhej  slabike  priezviska  zachováva  alebo  či  sa  vynecháva,  teda  či  je  správne  Hegela  alebo  Hegla.  Pri  skloňovaní  mužských  priezvisk  cudzieho  pôvodu  zakončených  na  -el  sa  vkladná  samohláska  e  zvyčajne  zachováva,  napr.  Nobel  -  Nobela,  Eifel  -  Eifela.  Medzi  tieto  priezviská  možno  zaradiť  aj  priezvisko  Hegel.  Hoci  sa  v  jazykovej  praxi  môžeme  stretnúť  aj  s  podobou  Hegla  s  vynechaním  samohlásky  e,  odporúčame  pri  skloňovaní  priezviska  Hegel  samohlásku  e  zachovávať,  teda  Hegela,  Hegelovi,  s  Hegelom.    

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas