Hotel - z hotela, v hoteli, dva hotely

27.08.2012 06:40
 
Detect language » Hungarian
 

Podstatné meno hotel sa zaraďuje medzi neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub, v genitíve jednotného čísla má tvar hotela, napr. vošiel do hotela, vyšiel z hotela, v nominatíve množného čísla má tvar hotely s ypsilonom na konci, napr. dva nové hotely, hotely vo Vysokých Tatrách. Slovo hotel však v tvare lokálu jednotného čísla nemá pravidelnú príponu -e, ako je to pri vzore dub, ale príponu mäkké -i, ako je to aj pri iných pôvodom cudzích podstatných menách zakončených na -el, napr. panel - na paneli, tunel - v tuneli, a teda aj v hoteli, o hoteli, napr. býva v novom hoteli, o tomto hoteli počul iba samé chvály.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas