Hugo Salus (1866 – 1929)

25.06.2011 21:32

Hugo Salus (1866 – 1929), pražský německý židovský básník,   povoláním velmi oblíbený a úspěšný gynekolog, byl též nezaměnitelnou   figurou pražského kulturního života. Jeho korzování po Příkopech ve vlajícím plášti a širáku, s houfem mladých obdivovatelů v patách, patřilo k pražskému koloritu. Byl nepopiratelným arbitrem elegantiarum soudobého literárního vkusu, mentorem začínajícího Rainera Maria Rilkeho a jeho sbírky básní, vycházející vesměs v Mnichově, dosahovaly nezřídka nákladu více než 5.000 kusů. Mezi pražskými židovskými spisovateli příliš oblíben nebyl, neboť hlásal nezbytnost asimilace s většinovou společností, jistě v tom ale také hrála roli jeho úspěšnost.   Jaroslav Vrchlický mu věnoval poslední sbírku svých básní „z vděku za hodiny uchvácení“   a za zmínku stojí též to, že dvě jeho básně zhudebnil Arnold Schönberg. Dnes je velmi   a velmi neprávem opomíjen a téměř zapomenut, což je nesmírná škoda. Báseň „Letní obloha“ jsem pro Vás přeložil ze sbírky „Die Harfe Gottes“…  

 

 

Letní obloha

 

Dnes ráno bylo bájně modré nebe,

lze hezčí střechu přát si v tuto dobu?

A přece večer se svou šedí zebe,

má smutnou barvu čerstvé hlíny z hrobu.

 

Však, člověče, ty měj jen slunce v tváři,

vždyť obloha zas bude ráno čistá,

tak užívej si svět, když modře září,

ta šedá jáma je až příliš jistá.

 

***             ***              ***

 

Letní obloha

Dnes ráno bylo bájně modré nebe,

lze hezčí střechu přát si v tuto dobu?

A přesto večer se svou šedí zebe,

má smutnou barvu čerstvé hlíny z hrobu.

Však, člověče, ty měj jen slunce v tváři,

vždyť obloha zas bude ráno čistá,

tak užívej si dne, když modře září,

ta šedá jáma je až příliš jistá!

 

Zdroj: www.macekvbotach.cz/nedelni-chvilka-poezie-tentokrat-s-hugem-salusem/