Husle - genitív husieľ aj huslí

13.10.2012 06:11

Dostali sme otázku, aký je správny tvar genitívu podstatného mena husle [vysl. husľe], či má byť husieľ, alebo huslí [vysl. husľí]. Podstatné meno husle sa zaraďuje medzi pomnožné podstatné mená ženského rodu, ako sú napríklad aj podstatné mená hrable [vysl. hrabľe] a jasle [vysl. jasľe]. Podľa jazykových príručiek uvedené podstatné mená majú v genitíve dvojtvar, t. j. tvar utvorený s vkladnou dvojhláskou -ie-, hrabieľ, husieľ, jasieľ, ale aj tvar s príponou -í, hrablí [vysl. hrabľí], huslí [vysl. husľí], jaslí [vysl. jasľí]. Môžeme teda povedať dvoje husieľ aj dvoje huslí.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas