Hybe, z Hýb, v Hybiach

22.01.2011 08:05

Niekedy  sa  môžeme  stretnúť  s  istými  rozpakmi  pri  skloňovaní  názvu  liptovskej  obce  Hybe.  Názov  Hybe  je  pomnožné  podstatné  meno  ženského  rodu,  preto  pri  skloňovaní  má  tvary  množného  čísla,  teda:  do  Hýb,  Hybiam,  vidieť  Hybe,  o  Hybiach,  za  Hybami.  Obyvateľské  meno  od  názvu  Hybe  má  v  mužskom  rode  podobu  Hyban,  v  množnom  čísle  Hybania,  v  ženskom  rode  Hybianka.  Prídavné  meno  je  hybiansky,  ale  aj  hybský.  Podoba  hybský  sa  použila  aj  v  názve  slovenského  filmu  Pacho,  hybský  zbojník.

 

Zdroj: Jazykovedné okienko Slovenského rozhlasu