Ide o to, že..., nie jedná sa o to, že...

11.10.2012 06:10

V jazykových prejavoch sa nezriedka stretáme so slovnými spojeniami jedná sa o..., jednalo sa o..., napríklad jedná sa o prácu, jedná sa o podvod, jedná sa o obecný dom, jedná sa o to, že spojenie nefunguje, jednalo sa o milióny, jednalo sa o žart. Slovné spojenia jedná sa o..., jednalo sa o... sú však nespisovné. Namiesto nich vo verejných jazykových prejavoch používame spisovné slovné spojenia ide o niečo, išlo o niečo, teda ide o prácu, ide o podvod, ide o obecný dom, ide o to, že spojenie nefunguje, išlo o milióny, išlo o žart.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas