Isaac Asimov zomrel

06.04.2014 05:58

6. apríla 1992 v New Yorku zomrel Isaac Asimov, veľmi úspešný a neobyčajne plodný americký spisovateľ a biochemik známy vďaka svojim sci-fi knihám a populárno-vedeckým prácam. Narodil sa 2. januára 1920 v Smolensku (al. Petroviči, Rusku)

Takisto písal mysteriózne (mnohé z nich sú obsiahnuté v knihách Black Widowers) a fantasy príbehy. Publikoval práce týkajúce sa (s výnimkou filozofie) každej hlavnej kategórie z Deweyho Desiatkového Systému klasifikácie kníh. Napísal a vydal viac ako 500 titulov a okolo 90 000 listov a článkov. Asimov bol dlhoročný člen organizácie Mensa. Jeho meno nesie asteroid 5020 Asimov ako aj jeden z prototypov humanoidného robota od firmy Honda - Asimo.

 

Zdroj: wikipedia.org