Ivan Branislav Zoch sa narodil

24.06.2013 07:12

24. júna 1843 sa v Jasenovej narodil pedagóg, polyhistor, osvetový pracovník Ivan Branislav Zoch, priekopník školskej telesnej výchovy na Slovensku. Na gymnáziu v Revúcej zaviedol nové metódy vyučovania fyziky a chémie a tiež telocviku. Po zatvorení gymnázia (1874) pôsobil v Osijeku, Sarajeve a Petrinji. Autor učebníc, spoluautor Hrvatskej enciklopedie a tvorca slovenskej matematickej a prírodovedeckej terminológie. Zomrel 27. decembra 1921 v Modre.

Okrem učebníc fyziky, napísal Zoch vyše 80 kratších prác z najrôznejších vedných a životných odborov. Výsledky svojich vedeckých výskumov uverejňoval vo svetových časopisoch. Časopis Annalen der Physik und Chemie zverejnil Zochovu prácu Zur Kenntniss der chemischen Harmonika (6/1866) a Zochovu dizertačnú prácu Über ein Verfahren zur Messung der Schallgeschwindigkeit in Gasen (8/1866). Na Svetovej výstave v Paríži v r. 1867 vystavoval svoj prístroj na meranie rýchlosti zvuku v plynoch. Na Svetovej výstave vo Viedni vystavoval Model kachiel na povetrnie kúrenie a Nového spôsobu Dzierzonák.

V spolupráci s manželkou Milinou preložili Kukučínov Dom v stráni do chorvátčiny.

Najnáročnejším Zochovym dielom je Prva hrvatska enciklopedija, ktorú vydával spolu s Josipom Mencinom v Osijeku po zošitoch v rokoch 1885–1887. Prvé dva diely (1. A – Bžedusi, 2. C – Gzel) majú vyše 600 strán. Podobné diela vtedy mali len Angličania, Nemci, Francúzi a Taliani.

 

Dielo:

  • 1869 – Physika – prvá slovenská učebnica fyziky pre stredné školy: Physika, čili silozpyt pre slovenské gymnásia, reálky a domáco poučenie…
  • Začal na nej pracovať po príchode na na gymnázium vo Veľkej Revúcej (1866) a vydal ju po dvoch rokoch v Skalici (má 25 rokov).
  • Physika má 178+6 strán a 248 obrázkov, ktoré kreslí sám, aby tak znížil nakladateľské výdavky. Učivo je rozdelené do 146 článkov čiže paragrafov a tie zas patria do ôsmich oddielov. Snáď najviac z celého diela môže prekvapiť stať o termoelektrických prúdoch našej Zeme. Podobne prekvapujúce je aj objasnenie vzniku severnej polárnej žiary. Pri vytváraní slovenského fyzikálneho názvoslovia sa Zoch opiera o češtinu, ruštinu a latinčinu. Za vytvoreným názvom často uvádza jeho tvar v inom jazyku. Tým umožňuje čitateľovi orientáciu pri prvom stretnutí s novým názvom pojmu.
  • Jej priame používanie v škole trvalo iba 5 rokov 1869–1874 (zatvorenie troch slovenských gymnázií)

 

  • 1873 – Krátky návod k vyučovaniu v telocviku hlavne pre národnie školy
  • 1873 – Počiatky názornej merby
  • 1871 – Psychológia (ostala v rukopise)

 

Zdroj: Zlatý fond denníka SME

         wikipedia.org