Ivan Štrpka sa narodil

30.06.2020 06:37

30. júna 1944 sa v Hlohovci narodil básnik a textár Ivan Štrpka. Spolu s Ivanom Laučíkom a Petrom Repkom bol členom literárnej skupiny Osamelí bežci, ktorá sa sformovala v r. 1963 v mesačníku Mladá tvorba a ktorá sa vyznačovala osobitou poetikou. Štrpka bol redaktorom Literárneho týždenníka, šéfredaktorom Kultúrneho života, neskôr Romboidu. Debutoval v Mladej tvorbe, jeho knižnou prvotinou bola zbierka Krátke detstvo kopijníkov. Ďalšie zbierky: Tristan tára, Teraz a iné ostrovy, Pred premenou, Správy z jablka, Všetko je v škrupine, Smrť matky, Bábky kratšie o hlavu, Bebé: jedna kríza, Hlasy a iné básne a i. Textársky spolupracoval s hudobníkom Dežom Ursinym. Texty vyšli knižne v publikácii Modrý vrch. Autor románu s autobiografickými motívmi Rukojemník.

Prvé básne začal uverejňovať v roku 1961 v časopise Mladá tvorba, no knižného debutu sa dočkal až v roku 1969, kedy mu vyšla zbierka básní Krátke dejstvo kopijníkov. Vo svojich dielach sa snaží vyjadriť zážitkový a fantazijno-rozprávkový svet svojho detstva, ktorý mu splýva s bájnym dávnovekom ľudstva. Charakteristickou črtou pre jeho básne je odhodlanie k často riskantnému činu, preverovanie mravnej, ale aj fyzickej spôsobilosti postáv, prechádzanie od reality do fantazijna, prelínanie dvoch svetov, ale taktiež časté používanie zátvoriek, ktoré napomáhajú oddeľovať tieto svety a uvedomovať si ich rozdielnosť. V 70. rokoch mu bola pre jeho politické názory pozastavená publikačná činnosť.

Okrem vlastnej tvorby sa venuje i písaniu textov piesní, ktoré sú písané výlučne pre Deža Ursinyho, a sú neobyčajným zjavom v slovenskej populárnej hudbe. Taktiež sa venuje i prekladom zo španielčiny a portugalčiny. Jeho diela boli taktiež prekladané do viacerých cudzích jazykov, ako napr. nemčina (Medzihry), portugalčina, bulharčina či rumunčina (Rovinsko, juhozápad. Smrť matky).

 

Zdroj: wikipedia.org