Izák Abrahamides zomrel

30.08.2013 06:12

30. augusta 1621 v Bojniciach zomrel Izák Abrahamides (pseudonymy Hrochotius, Hrochotský, z Hrochoti, Abrahamffy), slovenský náboženský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva. Narodil sa v roku  1557 v Hrochoti.

Narodil sa v rodine zemana a kapitána na Zvolenskom hrade Abraháma z Hrochote a jeho manželky Anny, rodenej Čurhaiovej. Vzdelanie získaval vo Zvolene, Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Bardejove a Mošovciach.

V Prahe dosiahol majstrovstva slobodných umení a získal titul magistra a v roku 1582 študoval ešte v Lipsku. V roku 1595 bol vo Wittenbergu vysvätený za kňaza.

Bol vychovávateľom vo Viedni, rektorom evanjelickej školy vo Zvolene, mestským notárom v Kremnici, učil na slovenských školách.

Pôsobil ako evanjelický farár vo Zvolene (1595-1607), potom v Bojniciach (1607-1621).

V roku 1610 sa stal jedným z prvých troch slovenských superintendentov[1] (zvolený bol na žilinskej synode pre Tekovskú, Nitriansku a Bratislavskú župu). Zomrel pomerne mladý v Bojniciach, kde pevne hájil záujmy reformácie a slovenského národného života v čase, keď sa iba začínal prebúdzať.

 

Tvorba

Jeho literárna činnosť bola úplne v službách evanjelickej cirkvi. V zahraničí sa preslávil ako autor historických a filozofických pojednaní písaných v latinčine začiatkom 17. storočia, ktoré podpisoval väčšinou ako „Hrochotius“. Písal tiež pohrebné kázne (napr. za palatínom Jánom Thurzom) a venoval sa tiež prekladom.

  •     1612 – Katechysmus D. M. Luthera, slovenský preklad Lutherovho Katechizmu (Levoča)
  •     1617 – Oratio exequialis....D. Georgio Thruzoni (Levoča), pohrebná kázeň za palatínom Jurajom Turzom

 

Zdroj: wikipedia.org