J. Ľ. Holuby raz šiel cez Bošácu

21.04.2012 06:49

J. Ľ. Holuby raz šiel cez Bošácu, keď práve obecný sluha bubnoval, oznamujúc, aby niže sedemročné choré deti rodičia lekárovi liečiť dali, „lebo keď dieťa bez doktora zomrie“, budú rodičia na desať zlatých pokutovaní.

„Nuž, Jurko“ — opýtal sa Holuby — „ďalej nebubnuješ, čo sa stane, keď dieťa pri doktorskej pomoci zomrie?“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 70)