J. M. Hurban bol v Hlbokom vyvolený za kňaza

05.05.2012 07:34

J. M. Hurban bol v Hlbokom vyvolený za kňaza v Svätodušný pondelok r. 1843, ako siedmy kňaz sboru. Vtedy už v Uhorsku nakladali matriky písať po maďarsky. Hurban sa nariadeniu podrobil, ale do matriky umrelých napísal: „Konec latinské reči v Matrice této na veky vékúv, ale ne dlouho trvat majícího panství maďarské reči počátek.“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 93)