Jakub Arbes sa narodil

12.06.2013 07:31

12. júna 1840 sa narodil Jakub Arbes, český spisovateľ a novinár. Sympatizoval s Májovcami, ale nepatril k nim, pretože tvoril za iných okolností než oni. Zomrel 8. apríla 1914.

Pochádzal zo Smíchova, kde vyštudoval reálku, potom študoval techniku.

V rokoch 1868–1873 bol zodpovedný redaktor Národních listů a ako redaktor v nich pôsobil do roku 1877. Za svoje články bol odsúdený na 15 mesiacov, ktoré strávil vo väzení v Českej Lípe (1873–1874).

V rokoch 1876–1879 bol dramaturgom Prozatímního divadla a v rokoch 1880–1881 vydával satirický časopis Šotek spolu s M. Alešom.

Bol aj redaktorom časopisu Hlas a Politik.

Počas svojej literárnej činnosti si vytvoril veľmi oddaný vzťah k Nerudovi, ktorého považoval za svoj vzor a tiež veľmi obdivoval Máchu.

 

Zdroj: wikipedia.org