James Fenimore Cooper zomrel

14.09.2013 07:43

14. septembra 1851 v Cooperstowne v New Yorku zomrel James Fenimore Cooper, významný americký spisovateľ prvej polovice 19. storočia. Narodil sa 15. septembra 1789 v Burlingtone v New Jersey.

Počas svojho života napísal tridsať románov. Prvé dielo vydal anonymne v roku 1820, kedy vydal svoju nie príliš úspešnú prvotinu Precaution (Opatrnosť), silno ovplyvnenú dielom anglickej spisovateľky Jane Austenovej. Ale už jeho druhé dielo z roku 1821, romantický historický román The Spy (Vyzvedač), napísaný v duchu Waltera Scotta a odohrávajúci sa v rokoch 1780 - 1781 v období americkej vojny za nezávislosť, zaznamenal pomerne slušný úspech. V roku 1823 zahájil Cooper vydávanie svojej preslávenej románovej pentalógie Leatherstocking Tales (Príbehy Koženej pančuchy) o osudoch bieleho zálesáka Nattyho Bumppa, a to jej dejovo štvrtou časťou The Pioneers (Priekopníci). V roku 1824 nasledoval prvý americký román s námornou tematikou The Pilot (Lodivod), ktorý sa vracal námetom opäť k bojom o americkú nezávislosť. Romantický príbeh opisuje osudy odvážneho lodivoda riadiaceho nočné vylodenie amerických povstalcov na skalnatom pobreží Britských ostrovov. Po dnes už takmer zabudnutom románe Lionel Lincoln z roku 1825 (opäť z bojov o americkú nezávislosť) vydal Cooper v roku 1826 svoje najslávnejšie dielo, román The Last of the Mohicans (Posledný Mohykán), dejovo druhú časť pentalógie Príbehy Koženej pančuchy. Počas svojho pobytu v Paríži napísal ďalšie dve knihy - dejovo záverečnú piatu časť Príbehov Koženej pančuchy, román The Prairie (Préria), ktorý vyšiel v roku 1827, a dobrodružný román The Red Rover (Červený pirát) z toho istého roku, ktorý tvorí príbeh odohrávajúci sa opäť v dobe, kedy sa rozhodovalo o nezávislosti Spojených štátov. Menej známa je jeho trilógia romantických historických románov, odohrávajúcich sa v talianskych Benátkach, v Nemecku a vo Švajčiarsku. Ide o romány The Bravo (Vrah) z roku 1831, Heidenmauer, or The Benedicitines (Pohanský múr alebo Benediktíni) z roku 1832 a román The Headsman (Kat) z roku 1833. V tejto trilógia|trilógii na obrazoch neľútostnej oligarchie odhaľuje úpadok feudalizmu. V štyridsiatych rokoch Cooper najprv dokončil svoju pentalógiu Príbehy Koženej pančuchy jej tretím a prvým dielom, románmi The Pathfinder (Stopár) z roku 1840 a The Deerslayer (Lovec jeleňov) z roku 1841, a napísal tiež trilógiu Littlepage Manuscripts (Rukopisy rodiny Littlepageovej), skladajúcu sa z románov Satanstoe (Satanov prst) z roku 1845, The Chainbearer (Nosič reťazí) z roku 1845 a The Redskins (Červenokožci) z roku 1846, opisujúcu boje amerických nájomných farmárov proti v podstate feudálnemu vlastníctvu pôdy. Taktiež pokračoval v tvorbe námorných príbehov, napr. románov The Two Admirals (Dvaja admiráli) z roku 1842, Afloat and Ashore (Na vode a na súši) z roku 1844 a The Sea Lions (Morský lev) z roku 1849.

Okrem románov napísal Cooper napríklad Dejiny vojenského námorníctva Spojených štátov, dielo Americký demokrat , v ktorom vyjadril svoje politické názory a sociálne vízie, Dejiny Cooperstownu a Životy vynikajúcich dôstojníkov amerického vojenského námorníctva.

Odklonom od tradičnej tematiky diktovanej európskou literatúrou k typicky americkým námetom pomáhal Cooper položiť základy americkej národnej kultúry. V jeho romanticky ladených príbehoch sa mu skvelo podarilo skĺbiť dobrodružstvo s historickou realitou a po prvý raz sa v nich tiež stretávame s realistickým popisom americkej krajiny a s vylíčením problematiky Indiánov. Stvorením postavy zálesáka Nattyho Bumppa, nazývaného podľa jelenicových gamaší Kožená pančucha sa ako jeden z prvých amerických spisovateľov pokúsil Cooper o vytvorenie národného hrdinského mýtu, ktorého existencia zohrala dôležitú roľu pri konštituovaní národa.

 

Zdroj: wikipedia.org