Ján Buzássy sa narodil

10.04.2014 07:16

10. apríla 1935 sa v Kočovciach narodil Ján Buzássy, slovenský básnik a prekladateľ.

Narodil sa v úradníckej rodine a vzdelanie získaval v Bratislave, kde vyštudoval odbor knihovníctvo a slovenčina na filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Pracoval ako redaktor a neskôr i šéfredaktor časopisu Mladá tvorba, od roku 1971 pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, v rokoch 1994-95 bol šéfredaktorom časopisu Kultúrny život. V súčasnosti žije v Bratislave a venuje sa výlučne literárnej tvorbe a literárnym aktivitám.

Tvorba

Prvé básne publikoval v časopisoch Mladá tvorba, Kultúrny život, Smena a ďalšie, knižne debutoval v roku 1965 zbierkou básní Hra s nožmi. Jeho tvorba je ovplyvnená ako konkretistami, tak i dielom Miroslava Válka, beatnikmi, ale taktiež existencionalizmom.

Vo svojich básniach hľadá prirodzenosť človeka, vyjadruje svoju nedôveru k civilizácii, vykresľuje pohyby živlov, ale tiež kultúrnych postáv, odhaľuje klam frazém, filozofických výrokov, je fascinovaný antikou.

Básnické zbierky

 •     1965 – Hra s nožmi
 •     1966 – Škola kynická
 •     1970 – Neusikaá
 •     1972 – Krása vedie kameň
 •     1975 – Rozprávka
 •     1976 – Znelec, sonetový cyklus
 •     1976 – Rok, sonetový cyklus
 •     1978 – Bazová duša, cyklus
 •     1979 – Ľubovník, cyklus básní
 •     1982 – Pláň, hory, monumentálna básnická skladba
 •     1988 – Zlatý rez
 •     1993 – Náprava vínom
 •     1995 – Dni
 •     1997 – Svetlo vôd, cyklus

Preklady

 •     1966 – Thomas Stearns Eliot: Pustatina
 •     1967 – Oskar Davičo: Trh víchrov
 •     1978 – Ivan Alexejevič Bunin: Dedina

Zdroj: wikipedia.org

https://kultura.pravda.sk/tatarkovu-cenu-ziskali-buzassy-a-huba-dxf-/sk-kkniha.asp?c=A090313_180302_sk-kkniha_p44

https://www.books.sk/writer_card.jsp?id=18

https://www.nadaciatatrabanky.sk/laureati

https://www.konzervativizmus.sk/article.php?2395