Ján Chalupka sa narodil

28.10.2017 06:41

28. októbra 1791 sa v Hornej Mičinej narodil Ján Chalupka, pseudonymy Anonymus Belae Regis Notarius, Chlk, CLVI a i., slovenský dramatik, publicista, prozaik a evanjelický kňaz. Zomrel 15. júla 1871 v Brezne.

Vďaka svojim divadelným hrám patrí medzi zakladateľov slovenskej divadelnej tradície. Svoje prvé diela písal po česky, od roku 1848 po slovensky; do slovenčiny preložil aj svoje po česky písané diela. Písal najmä divadelné hry, v ktorých zosmiešňoval lokálpatriotizmus, maďarský šovinizmus, pätolízačstvo, konzervativizmus a meštiacku zbabelosť, no venoval sa i historickým dielam, polemikám a prozaickým dielam. Jeho diela sa vyznačujú satirickým pohľadom na slovenskú spoločnosť tzv. fenomén Kocúrkovo, najmä tú jej časť, ktorá bola národne neuvedomelá. Inšpiroval sa hlavne nemeckými dramatikmi, od ktorých prevzal niektoré motívy, no zasadil ich do slovenského prostredia.

Autor anonymne vydaných a satiricky zameraných politických národnoobranných, protimaďarizačných brožúr.

Z náučných spisov sú známe 3 knižky o poisťujúcom ústave. Napísal aj štúdie z dejín gen. synod oboch evanjelických vyznaní v Uhorsku.

 

Dielo:

    Cyklus o Kocúrkove:

 • 1830 – Kocourkovo, aneb: Jen abychom v hanbě nezůstali, veselohra, ktorá znamenala začiatok sústavného pôsobenia ochotníkov v Liptovskom Mikuláši
 • 1832 – Všecko naopak, aneb: Tesnošilova Anička se žení a Honzík se vydává, veselohra tesne nadväzujúca na Kocourkovo
 • 1833 – Trasořitka, anebo: Stará láska se předce dočekala, veselohra
 • 1835 – Třináctá hodina, aneb: Však se nahledíme, kdo bude hlásníkem v Kocourkově, veselohra
 • 1837 – Starouš plesnivec anebo Čtyry svadby na jednom pohřebe v Kocourkově, veselohra
 • 1836 – Kocourkovo, značne upravená prozaická verzia veselohier
 • 1841 – Bendeguz, Gyula Kolompos a Pišta Kurtaforint. Donkichotiáda podľa najnovšej módy (Bendeguz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint. Eine Donquixottiade nach der neuesten Mode von P. P.), satirické dielo písané maďarsky, no vytlačené v nemčine
 • 1842 – Zpěvník, pridal doň 45 duchovných piesní, ktoré zložil
 • 1846 / 1847 – Kázně nedělní a svátečné
 • 1854 – Dobrovoľníci, činohra
 • 1858 – Dejiny generálnych synod oboch evanjelických vyznaní v Uhorsku od roku 1791 (Geschichte der Generalsynoden beider evangelischen Konfessionen der Ungarn vom Jahre 1791), historická štúdia
 • 1862 – Fuk a Huk, alebo: Prvý apríl, fraška
 • 1868 – Juvelír, veselohra (vyšla až v súbornom diele)
 • Hrdá pýcha skrotla, jednoaktovka (vyšla až v súbornom diele)

Zdroj: wikipedia.org