Ján Hollý na Dobrej Vode ráno po odbavenej sv. omši

08.05.2012 06:01

Ján Hollý na Dobrej Vode ráno po odbavenej sv. omši, keď len počasie dovolilo, vyšiel do jednej od obce na západ ležiacej a Pod Mariáš nazvanej dolinky, kde stojí kaplnka, zasvätená ku cti Panny Márie, pri nej hojný prameň zo zeme prúdiacej vody a veľká stará lipa, v koreni ktorej bola istá preliačina, utvorená od prírody už akoby za sedisko. Tu presedával a skladal dalej básne. Pozdejšie, ked mu zrak veľmi oslabol, vodievali ho na to miesto a on, položiac si na svetlý papier ľavú dlaň za pravítko, podľa tej písal svoje myšlienky.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 96)