Ján Hollý zomrel

14.04.2014 07:46

14. apríla 1849 na Dobrej Vode zomrel básnik Ján Hollý. Bol katolíckym farárom v Maduniciach, kde napísal takmer celé svoje pôvodné dielo. Po vyhorení madunickej fary odišiel na faru na Dobrej Vode, kde v júli 1843 s Ľ. Štúrom, J. M. Hurbanom a M. M. Hodžom prerokovali kodifikáciu nového spisovného jazyka. Písal bernolákovskou slovenčinou — bernoláčtinou, ktorej význam ako literárneho jazyka dokazoval hlavne prekladmi z diel gréckych a rímskych básnikov. Autor eposov s historickými námetmi: Svatopluk, Cirillo-Metodiáda, Sláv. Narodil sa 24. marca 1785 v Borskom Mikuláši.

 

Zdroj: Zlatý fond denníka SME