Ján (Johann) Still sa narodil

26.01.2014 06:26

26. januára 1805 sa narodil Ján (Johann) Still, novolesniansky učiteľ, poľovník na kamzíky, horský vodca a prvý človek, ktorý vystúpil na Gerlachovský štít. Zomrel 23. januára 1890 v Novej Lesnej.
Keďže Ján Still poznal Tatry veľmi dobre, turisti si ho radi vyberali ako horského vodcu. Dôležitý bol i fakt, že ovládal okrem nemčiny aj slovenčinu a maďarčinu. V roku 1834 vystúpil na Gerlachovský štít, čo sa pokladá za prvovýstup. Na tejto túre sa zúčastnil spolu so svojím švagrom Gellhofom, staviteľom z Veľkej, Martinom Urbanom Spitzkopfom, mlynárom z Novej Lesnej, a s dvoma ďalšími neznámymi lovcami kamzíkov. Keďže však v roku 1834 neexistoval nijaký spolok, ktorý by evidoval horské výstupy a na Spiši nevychádzalo žiadne periodikum, ktoré by túto udalosť zdokumentovali, tento výstup nebol nikde zaevidovaný. Je však vysoko pravdepodobné, že Ján Still bol naozaj prvolezec. Aj týmto výstupom sa z Jána Stilla stal uznávaný a registrovaný horský vodca. Tejto činnosti sa venoval do vysokého veku. Vodieval najmä na Lomnický štít a na Gerlach. Ako uvádza I. Bohuš st., doložené sú napríklad jeho nasledovné výstupy na Gerlachovský štít:

  •     1872 - sprevádzanie pruského vysokoškoláka Františka Holsta
  •     1872 - výstup so známym horolezcom Móricom Déchym, ktorý liezol i v Himalájach
  •     1874 - sprevádzanie docenta Teodora Steinberga a Huga Elsnera


Still nielen sám vodieval, ale stačil vychovať i nastupujúcu generáciu horských vodcov. Za sprievodcov na najvyšší tatranský končiar vyškolil napríklad Novolesňanov Samuela Horvaya a Martina Spitzkopfa. Ako sedemdesiatjedenročný vykonal na vtedajšie časy odvážny a chýrny prvovýstup na Prostredný hrot spolu s banskoštiavnickým lekárom Térym a riaditeľom zo Starého Smokovca Schwarzom. Na Lomnický štít vystúpil Still ako sprievodca turistov spolu deväťdesiatdeväťkrát! Zomrel vo veku 85 rokov v Novej Lesnej. Ako sa píše sa v dobových periodikách, na poslednej ceste ho prišli ako známu osobnosť odprevadiť okrem blízkych príbuzných i všetci obyvatelia dediny, mnohí učitelia, katolícki i evanjelickí kňazi z bližšieho i vzdialenejšieho okolia a mnoho iných známych ľudí podtatranského kraja. Bol pochovaný na čestnom mieste v prostriedku novolesnianskeho cintorína pri hlavnom kríži, kde dodnes odpočíva spolu so svojou manželkou.

Ocenenia
Za jeho zásluhy v oblasti školstva a za vynikajúce výsledky v ostatných oblastiach, ktorým sa venoval, teda aj za horské vodcovstvo vo Vysokých Tatrách, bol ocenený aj z najvyšších miest. Pri príležitosti osláv jeho päťdesiatročného pôsobenia v učiteľských službách mu v roku 1882 rakúsko-uhorský cisár František Jozef I. udelil Strieborný kríž za celoživotné zásluhy. V roku 1995 bola Jánovi Stillovi pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nová Lesná odhalená pamätná tabuľa a na jeho počesť sa počnúc týmto rokom každoročne koná Memoriál Jána Stilla.

Zdroj: wikipedia.org