Ján Kalinčiak zastupoval profesora Schroera

05.05.2012 06:53

V školskom roku 1842-1848 zastupoval Ján Kalinčiak profesora Schroera, prednášajúc v gymnáziu grécko-rímske dejiny, starožitnosti a latinčinu. (V humanitných triedach.) I prednášal miesto chorľavého Schroera skoro cez celý školský rok, a to s dobrým prospechom. Skúšku dával s mládežou sám. Na tej boli prítomní gróf Zay, generálny a barón Jeszenák, dištriktuálny dozorca. Zay išiel sám ku Schroerovi po skúške so slovami: „Ich gratulire Ihnen zu der Wahl Ihres Supplenten, er ist ein tüchtiger Bursche, Schade nur, dass er ein Fehler hat — er ist ein Attaché von Štúr.“

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 92)