Ján Koniarek sa narodil

30.01.2014 07:28

30. januára 1878 sa vo Voderadoch narodil Ján Koniarek, slovenský sochár, jeden zo zakladateľov novodobej slovenskej plastiky. Zomrel 4. mája 1952 v Trnave.

Koniarkova tvorba je poznačená secesnými a impresionistickými vplyvmi prelomu 19. a 20. storočia.

Jeho pamätník padlým v prvej svetovej vojne v Trnave patrí k najexcelentnejším dielam „rodinizmu“ na Slovensku.

V Trnave sa nachádza i súsošie Antona Bernoláka, či socha Milana Rastislava Štefánika.

V Bratislave sú pripisované jeho autorstvu sochy alegórií na budove bývalej Tatra banky, dnes MK SR (architekt Milan Michal Harminc).

Vytvoril sochu sediaceho básnika Jána Hollého, ktorá je umiestnená v jeho rodnom dome v Borskom Mikuláši. Je autorom mnohých impresívnych portrétnych štúdií a monumentálnych pomníkov.

Zdroj: wikipedia.org
https://www.healthnet.sk/koniarek/