Ján Seberini zomrel

10.02.2013 07:04

10. februára 1857 zomrel Ján Seberini alebo Seberíni; staršie písanie Ján Szeberínyi, slovenský kňaz, evanjelický farár v Banskej Štiavnici (od roku 1832?), národovec, náboženský spisovateľ a pedagóg, superintendent banského dištriktu, bojovník proti maďarizácii. Narodil sa 1. januára 1780.

Vydal r. 1810 latinskú príručku pre domácich učiteľov a vychovávateľov. Školské otázky tvorili jeden z hlavných bodov národného programu sformulovaného Ľ. Štúrom, ktorý napísal: „Sloboda a vzdelanosť sa ruka v ruke vedú a vzájomne jedna druhú podporujú.“

Zdroj: wikipedia.org

https://www.orava.sk/osobnosti

https://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/pamiatku_kazatela_j_seberiniho_si_pripomenuli_na_orave