Ján Trokan, ev. farár v Kostolnom, si veľmi rád zažartoval so suplikantmi

19.04.2012 06:45

Ján Trokan, ev. farár v Kostolnom, si veľmi rád zažartoval so suplikantmi. Raz šopronskému suplikantovi odkúpil malé topánky za 6 zl., povediac mu, že v Krajnom dostane topánok koľko chce a lacno. Dal mu svoje staré deravé. Pravda, v Krajnom nebolo dostať topánok a suplikant si ich mohol kúpiť až v Novom Meste nad Váhom.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 65)