Ján z Kríža sa narodil

24.06.2013 07:13

24. júna 1542 sa vo Fontiveros v Španielsku narodil Ján z Kríža (San Juan de la Cruz, Juan de Yepes y Álvarez), španielsky mystik, v ktorého diele dosahuje španielsky mysticizmus najväčšiu intenzitu a čistotu. Zomrel 14. decembra 1591 v Úbede vo Španielsku.

Narodil sa v roku 1542 v mestečku Fontiveros v strednom Španielsku ako tretie dieťa v chudobnej rodine otcovi Gonzálesovi a matk Kataríne, rod. Alvarez. Keď mal Ján tri roky zomrel mu otec. Neskor sa naučil písať a čítať a v roku 1559 začal študovať humanitné vedy na jezuitskom kolégiu v Medine del Campo. Po štúdiách Ján vstúpil do karmelitánskeho rádu (1563) a prijal rehoľné meno Ján od sv. Mateja. Po sľuboch odišiel na filozofické a teologické štúdia do Salamanky, kde bol v roku 1567 vysvätený na kňaza.

Počas života v Karmeli zažil aj krízu kedy chcel prestúpiť do prísnejšieho mníšskeho stavu ku kartuziánom. Ale počas uvažovania sa stretol s Teréziou od Ježiša, ktorá mala túžbu zreformovať ženskú i mužskú vetvu Karmelu. Nakoniec sa rozhodol zostať a 28. novembra 1568 zložil sľuby podľa novej reguly a prijíma nové rehoľné meno Ján z Kríža.

V roku 1571 sa stal rektorom kolégia v Alcale a v rokoch 1572 - 1577 bol spovedníkom v Ávile.

V roku 1577 bol uväznený v Tolede, pretože neposlúchol nariadenia kapituly rádu. Vo väzení zažil mystický dotyk Boha. Tento dotyk vložil do básní, ktoré sú považované za jedny z najkrajších v španielskej literatúre vôbec.

Vo svojej poézii opísal mystickú cestu ľudskej duše k splynutiu s Bohom. Podobne ako Terézia Ježišova tlmočil svoje mystické zanietenie obrazmi žeravo erotickými. Vytvoril tak poéziu s dvojakým plánom, ktorej plný zmysel je hermeticky uzatvorený tomu, kto nemá kľúč k jej symbolike. Ján preto k svojím básniam napísal štyri prozaické komentáre, ktoré vedno tvoria ucelenú náuku mystickej teológie.

Po úteku z väzenia 15. septembra 1578 odišiel na juh Španielska, kde založil niekoľko nových kláštorov bosých karmelitánov (Beasa, Granada, Malaga, Córdoba). V roku 1591 sa zúčastnil generálnej kapituly v Madride vo funkcii generálneho definítora.

14. decembra 1591 zomrel v kláštore v Úbede ako 49 ročný.

 

Zdroj: wikipedia.org