Janko Alexy sa narodil

25.01.2014 06:22

25. januára 1894 sa v Liptovskom Mikuláši narodil Janko Alexy, slovenský spisovateľ, maliar a publicista. Zomrel 22. septembra 1970 v Bratislave.
Patrí k zakladateľským osobnostiam slovenskej výtvarnej moderny a bol organizátorom kultúrneho života. Jeho literárna tvorba kotví v osobných zážitkoch z detstva a mladosti. Príznačná je pre ňu improvizačná ľahkosť, láskavý humor s jemnou dávkou sebairónie, úprimnosť a citová spontánnosť. Nájdeme v nej viacero portrétov detských postavičiek a aj sám rozprávač podáva svoje príbehy z aspektu rojčivého chlapca, ktorého sny o svete krásy, lásky a dobra narážajú na tvrdé hrany reálneho života (Kôň, Grétka, Slúžky a iné). Poviedka Ondrejko patrí k umelecky prenikavejším obrazom sociálnych krívd páchaných na deťoch v medzivojnovom období minulého storočia a manifestuje autorov súcit s ponižovanými a trpiacimi. Tento súcit však neprerastá do sentimentality. Ondrejko aj v biede a smrteľnej chorobe sníva o veľkom ľudskom zážitku. A tak umeleckou výslednicou tejto štúdie detskej duše je gogoľovsko-čechovský smiech cez slzy.
Jeho rozsiahle dielo obsahuje okolo 1 300 olejov, pastelov, tempier a kresieb inšpirovaných ľudovou tvorbou, legendami a krajinou. V 50. rokoch vytváral kompozície pre architektúru a tapisérie. Neskôr sa vrátil k inšpiráciám z ľudovej tvorby. Výrazne sa zaslúžil o rekonštrukciu Bratislavského hradu.
Jeho literárna činnosť pre neho nebola prvoradá, no napriek tomu bola sústavná a nezanedbateľná – vydal vyše 20 kníh. Spolu s Gejzom Vámošom vydával literárno-umelecký časopis Svojeť, ktorý založili v roku 1922. Hlavnou črtou jeho prozaických diel je autobiografickosť, bezprostrednosť zážitkov z detstva i štúdií, no i postavy a atmosféra bratislavského umeleckého prostredia. Životný optimizmus svojich diel sa snažil podoprieť i zážitkami z ciest po Slovensku.

Literárne dielo

 •     1924 – Jarmilka, knižka krátkych próz; úvod jej napísal Štefan Krčméry
 •     1928 – Grétka, zbierka krátkych próz
 •     1930 – Veľká noc, zbierka krátkych próz
 •     1932 – Na voľnej vôľuške, kniha fejtónov a čŕt
 •     1935 – Hurá, románový debut (2 diely)
 •     1936 – Už je chlap na nohách, román
 •     1940 – Zlaté dno
 •     1942 – Dom horí, román o osudoch jeho rodiny
 •     1946 – Zabudnutý svet, výber z próz
 •     1948 – Osudy slovenských výtvarníkov, beletrizované životné príbehy výtvarných umelcov
 •     1949 – Profesor Klopačka, román
 •     1956 – Život nie je majáles
 •     1956 – Ondrejko
 •     1957 – Ovocie dozrieva
 •     1970 – Tam ožila sláva, spomienkovo-dokumentárne spracovanie problematiky rekonštrukcie Bratislavského hradu


Zdroj: wikipedia.org