Janko Alexy zomrel

22.09.2013 07:16

22. septembra 1970 v Bratislave zomrel Janko Alexy, slovenský spisovateľ, maliar a publicista. Narodil sa 25. januára 1894 v Liptovskom Mikuláši.

Patrí k zakladateľským osobnostiam slovenskej výtvarnej moderny a bol organizátorom kultúrneho života. Jeho literárna tvorba kotví v osobných zážitkoch z detstva a mladosti. Príznačná je pre ňu improvizačná ľahkosť, láskavý humor s jemnou dávkou sebairónie, úprimnosť a citová spontánnosť. Nájdeme v nej viacero portrétov detských postavičiek a aj sám rozprávač podáva svoje príbehy z aspektu rojčivého chlapca, ktorého sny o svete krásy, lásky a dobra narážajú na tvrdé hrany reálneho života (Kôň, Grétka, Slúžky a iné). Poviedka Ondrejko patrí k umelecky prenikavejším obrazom sociálnych krívd páchaných na deťoch v medzivojnovom období minulého storočia a manifestuje autorov súcit s ponižovanými a trpiacimi. Tento súcit však neprerastá do sentimentality. Ondrejko aj v biede a smrteľnej chorobe sníva o veľkom ľudskom zážitku. A tak umeleckou výslednicou tejto štúdie detskej duše je gogoľovsko-čechovský smiech cez slzy.

Jeho rozsiahle dielo obsahuje okolo 1 300 olejov, pastelov, tempier a kresieb inšpirovaných ľudovou tvorbou, legendami a krajinou. V 50. rokoch vytváral kompozície pre architektúru a tapisérie. Neskôr sa vrátil k inšpiráciám z ľudovej tvorby. Výrazne sa zaslúžil o rekonštrukciu Bratislavského hradu.

Jeho literárna činnosť pre neho nebola prvoradá, no napriek tomu bola sústavná a nezanedbateľná - vydal vyše 20 kníh. Spolu s Gejzom Vámošom vydával literárno-umelecký časopis Svojeť, ktorý založili v roku 1922. Hlavnou črtou jeho prozaických diel je autobiografickosť, bezprostrednosť zážitkov z detstva i štúdií, no i postavy a atmosféra bratislavského umeleckého prostredia. Životný optimizmus svojich diel sa snažil podoprieť i zážitkami z ciest po Slovensku.

 

Dielo:

 • 1924 - Jarmilka, knižka krátkych próz; úvod jej napísal Štefan Krčméry
 • 1928 - Grétka, zbierka krátkych próz
 • 1930 - Veľká noc, zbierka krátkych próz
 • 1932 - Na voľnej vôľuške, kniha fejtónov a čŕt
 • 1935 - Hurá, románový debut (2 diely)
 • 1936 - Už je chlap na nohách, román
 • 1940 - Zlaté dno
 • 1942 - Dom horí, román o osudoch jeho rodiny
 • 1946 - Zabudnutý svet, výber z próz
 • 1948 - Osudy slovenských výtvarníkov, beletrizované životné príbehy výtvarných umelcov
 • 1949 - Profesor Klopačka, román
 • 1956 - Život nie je majáles
 • 1956 - Ondrejko
 • 1957 - Ovocie dozrieva
 • 1970 - Tam ožila sláva, spomienkovo-dokumentárne spracovanie problematiky rekonštrukcie Bratislavského hradu

Zdroj: wikipedia.org