Jaroslav Vrchlický: Preklady - Moderní básníci angličtí, Poesie francouzská nové doby, Božská komedie, Výbor z Květů zla ...

31.10.2011 18:59

Slovo úvodní

Měl jsem původně úmysl podati stručný výbor celé anglické i americké poesie v jediném svazku, ale již v začátcích viděl jsem, že by takto vznikl jen obraz velice kusý a pln mezer. Jeť poesie anglická bez odporu největší rozsahem i jakostí ze všech evropejských.

Nezbylo, než látku rozděliti na skupiny. První z těchto, obsahující dobu od r. 1700—1800 od Thomsona až k Tennysonovi, dnes podávám veřejnosti. Obsahuje 50 autorů, mezi nimiž i ukázky z obou vrcholů poesie anglické Byrona a Shelleye — celkem 176 básní.

Budou-li následovati za touto docela samostatnou knihou skupiny básníků dalších, nemohu dnes určitě říci. Doba nepřeje těmto pracím, které patří k nejnevděčnějším z celého písemnictví. A já se přiznám, že kdybych nebyl potřeboval většiny zde tištěných kusů jako dokladů pro své výklady universitní, že bych po smutných zkušenostech starších sotva byl se podjal na novo práce tolikrát již nedoceněné. Ale co platno, třeba již doorati trpělivě brázdu započatou.

V Praze, dne 14. dubna 1898.

https://cs.wikisource.org/wiki/Modern%C3%AD_b%C3%A1sn%C3%ADci_angli%C4%8Dt%C3%AD

 

Jaroslav Vrchlický: Preklady - Moderní básníci francouzští

 

Jaroslav Vrchlický: Preklady - Poesie francouzská nové doby

 

Jaroslav Vrchlický: Preklady - Božská komedie

Jaroslav Vrchlický: Preklady - Výbor z Květů zla

Jaroslav Vrchlický: Preklady - Nová řada básní (Charles Maria René Leconte de Lisle)

 

Jaroslav Vrchlický: Preklady - Nové překlady Victora Huga

Jaroslav Vrchlický: Preklady - Havran a jiné básně (E. A. Poe)

Jaroslav Vrchlický: Preklady - Výbor lyriky (Shelley)