Je pravda, nie je pravda

27.08.2012 06:39

V jazykovej praxi sa môžeme stretnúť s vyjadreniami typu je pravda, že nepríde; nie je pravda, čo hovoria; opak je pravda, v ktorých je podstatné meno pravda v tvare nominatívu, ale aj s vyjadreniami je pravdou, že nepríde; nie je pravdou, čo hovoria; opak je pravdou, v ktorých je podstatné meno pravda v tvare inštrumentálu. Z uvedených dvoch spôsobov formulácie výpovede so slovesnými tvarmi je, nie je sa v spisovnej slovenčine za správnu pokladá formulácia s podstatným menom pravda v tvare nominatívu, teda je pravda, že nepríde; nie je pravda, čo hovoria; opak je pravda.

 

Zdroj: Slovenčina na slovíčko, Slovenský rozhlas