Jean-François Champollion sa narodil

23.12.2013 06:01

23. decembra 1790 sa vo Figeac vo Francúzsku narodil Jean-François Champollion, francúzsky archeológ, zakladateľ egyptológie. V roku 1822 ako prvý rozlúštil egyptské hieroglyfy pomocou Rosettskej dosky, ktorej obsah je vytesaný v staroegyptčine hieroglifickým a démotickým písmom, a v koiné gréckou abecedou. Zomrel 4. marca 1832 v Paríži.

Prispel významne k poznaniu vzniku civilizácie v dejinách ľudskej spoločnosti.

Začal študovať najprv démotické písmo a potom hieroglyfy. Skúmal a prelúštil desať písmen egyptskej abecedy. Popri ňom urobil veľký objav aj anglický prírodovedec Thomas Young, ktorý rozlúštil 5 hieroglyfických znakov a určil ich zvukovú hodnotu, objavil dva osobitné znaky, ktoré označovali v démotickom texte začiatok a koniec vlastného mena a potvrdil domnienku, že sa v staroegyptskom písme s výnimkou vlastných mien nevyskytujú samohlásky. Champollion však objavil systém egyptského písma. Odhalil vzťahy medzi hieroglyfickým a démotickým písmom a zároveň vzťahy obidvoch týchto písiem k tretiemu hieratickému t. j. kňazskému.

Dňa 27. septembra 1822 predniesol Champollion pred členmi akadémie dôkaz správnosti svojho rozlúštenia a zároveň výklad. Na Rosettskej doske sa zachovalo spolu 1419 hieroglyfov, ktorým zodpovedá 486 gréckych slov, tzn. že každé slovo sa píše priemerne troma znakmi. Mená kráľov píšu Egypťania zrejme na znak úcty, do osobitných oválnych rámčekov „kartuší“. Pri znakoch, ktoré nemali zvukovú hodnotu sa teda pripájala vysvetľujúci znak – determinatív. Samohlásky Egypťania pravdepodobne nepoužívali kvôli nárečovým rozdielom.

Vyskytovali sa však aj kombinácie jednotlivých znakov, napríklad staroeg. j sa označovalo obrázkom trstiny – spojilo sa s determinatívom označujúcim chôdzu (nohy) a vznikol ideogram vyjadrujúci chodiť. Čo sa týka čítania či sprava alebo zľava, číta sa podľa toho kam sa díva napríklad sova (staroeg. m) – ak doľava, číta sa zľava. Dátum Champollionovej prednášky sa považuje za zrod novej vedy – egyptológie. V júli 1828 odišiel do Egypta a na svojej ceste sa dostal až do Karnaku (antické Téby).

O dva a pol roka po návrate do Francúzska, 4. marca 1832, zomrel.

Zdroj: wikipedia.org