Jean-Jacques Rousseau sa narodil

28.06.2013 07:21

28. júna 1712 sa v Ženeve narodil Jean-Jacques Rousseau, francúzsky filozof obdobia osvietenstva, ktorý kritizoval predovšetkým racionalizmus svojej doby a proti preceňovaniu moci rozumu osvietencami požadoval, aby sa nezanedbávala kultúra citu. Rousseau sa stavia skepticky ku kultúrnemu pokroku ľudstva. Vyzdvihuje prírodného človeka nad človeka kultúrneho a volá po návrate k prírode. Základ štátu Rousseau videl v nezrušiteľnej zmluve medzi ľudom a panovníkom. Vo svojej filozofii náboženstva sa Rousseau vyznáva z deizmu; odmieta a kritizuje mýtus i rítus. Jednako len verí v možnosť uvedomenia si osobného boha v emocionálnom náboženskom prežívaní, pričom racionálne zostáva boh neuchopiteľný. Tvrdil že pokrok vied a umenia vedie k degenerácií ľudskej spoločnosti, že človek sa môže navrátiť k prírode jedine formou výchovy dieťaťa a že príčinou nerovnosti medzi ľuďmi je majetková nerovnosť. Hlásal, že panovník v štáte by mal byť podriadený ľudu a v prípade nespokojnosti ho ľud môže zvrhnúť. Zomrel 2. júla 1778 v Ermenonville pri Paríži.

 

Zdroj: wikipedia.org