Johannes Brahms yomrel

03.04.2014 06:58

3. apríla 1897 zomrel vo Viedni Johannes Brahms, nemecký hudobný skladateľ. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších hudobných skladateľov, s rozsiahlym a vzácne vyrovnaným dielom vysokej kvality. Narodil sa 7. mája 1833 v Hamburgu.

Je označovaný za predstaviteľa klasicko-romantickej syntézy. Umelecky bol konzervatívne orientovaný, zázemie hľadal v tradičných formách a tvorbe skladateľov baroka a klasicizmu, pričom tieto podnety spojil s romantickou citovosťou, bohatou harmóniou a zložitou rytmickou transformáciou. Je považovaný za majstra formy, tématickej práce a výstavby diela, odborníci vysoko oceňujú jeho umenie variácií. Orientoval sa na absolútnu hudbu, v centre jeho tvorby sú najmä rozsiahle orchestrálne diela, no tiež diela komorné, klavírne a vokálne.

 

 

 

Zdroj: wikipedia.org