Jozef M. Hurban po príchode na Brezovú

05.05.2012 06:42

Jozef M. Hurban hneď po príchode na Brezovú ako novopečený kaplán mal ísť spovedať do Baranca. Rozmýšľal, ako to odbaviť. Zamyslenie a zmätenosť zbadal i kostolník Ábel, ktorý ho začal posmeľovať: „Dvojctihodný pán tatíčku, nech sa ništ neboja, však im to Pán Buh pomôže.“ Nevedel, čo má hovoriť chorému, preto hovoril o biedach národa a o nádeji v Bohu. Zmätený bol i pri prvom vystúpení, pri prvej kázni na Brezovej, najmä v úvode kázne. Pamiatka toho dosiaľ žije na Brezovej.

 

Dr. Ján V. Ormis: Zo života slovenského. Liptovský Sv. Mikuláš: Tranoscius, 1933. (str. 91-92)