Jozef Škarnicel sa narodil

12.08.2013 06:00
12. 8. 1804 sa v Skalici narodil tlačiar Jozef Škarnicel, najvýznamnejší slovenský tlačiar v 40. — 70. rokoch 19. stor. Viedol tlačiareň v Skalici, kde tlačil náboženské, politické, náučné, hospodárske, osvetové a historické práce. Tiež tlačil literárne diela slovenských autorov a 21 časopisov, napr.: Slovenské pohľady, Cyrill a Metod, Obzor, Sokol, Letopis MS, almanachy Nitra, Napred, Domovú pokladnicu. Zomrel 1. júla 1877 v Skalici.
 
Zdroj: wikipedia.org