JUDr. Vojtech Zamarovský zomrel

26.07.2013 07:10

26. júla 2006 v Prahe zomrel JUDr. Vojtech Zamarovský, slovenský autor literatúry faktu, venujúcej sa najstarším dejinám ľudstva. Ku koncu života žil v Prahe. Narodil sa 5. októbra 1919 v Trenčíne.

Jeho prvé práce zahŕňali odborné ekonomické práce, články, recenzie, doslovy a štúdie. Jeho prvá kniha vznikla na podnet vydavateľstva Mladé letá ako historický cestopis po Mezopotámii, starovekom Egypte a Grécku. Vďaka štúdiu umeleckých pamiatok a stavieb postupne vznikali i ďalšie historické náučné diela o starovekých kultúrach. Tým dal podnet na vznik nového žánru v slovenskej literatúre – literatúre faktu. Vo svojich dielach sa venoval viac opisu vzniku historických pamiatok ako ich suchému popisu, pričom kládol väčší dôraz na estetickú stránku než na poznávací aspekt svojich kníh. Okrem poznávania architektonických a umeleckých diel sa venoval i starovekej mytológii, histórii objavov a životným osudom archeológov (Heinrich Schliemann). Každá jeho kniha okrem zaujímavej časti dejín a pútavého príbehu prináša i množstvo historických faktov podaných s veľkou zručnosťou, takže i suchopárne fakty sa v jeho dielach stávajú zaujímavou históriou. Okrem vlastnej tvorby sa venoval aj prekladom z angličtiny, francúzštiny, latinčiny a nemčiny a spolupracoval na viacerých televíznych dokumentoch o staroveku. Napísal 14 kníh (okrem prvej boli všetky písané v slovenčine i češtine) preložených do pätnástich jazykov v celkovom náklade cez dva milióny výtlačkov a jeho dielo sa stalo najznámejším populárno-náučným dielom o starovekej histórii v slovenskom i českom jazyku.

 

Dielo:

 • 1960 - Za siedmimi divmi sveta, opis starovekých pamiatok a príslušných kultúr
 • 1961 - Za tajemstvím říše Chetitů (Za tajomstvom ríše Chetitov), pocta Bedřichovi Hroznému, českému bádateľovi, ktorý ako prvý rozlúštil systém chetitského písma (preto bola kniha napísaná najprv v češtine)
 • 1962 - Objavenie Tróje, dejiny archeologických vykopávok v Tróji a vysvetlenie starogréckej epiky a mytológie
 • 1966 - Na počiatku bol Sumer, dejiny Sumerov
 • 1969 - Bohovia a hrdinovia antických bájí, slovník antickej mytológie
 • 1971 - Dejiny písané Rímom, politické, filozofické, kultúrne aj právne dejiny Rímskej ríše od pádu Tróje a založenia Ríma až po rozpad Rímskej ríše
 • 1974 - Grécky zázrak, dejiny starovekého Grécka
 • 1975 - Gilgameš, literárne spracovanie sumerského eposu o Gilgamešovi
 • 1977 - Ich veličenstvá pyramídy, o egyptských pyramídach
 • 1978 - Vzkriesenie Olympie, dejiny Olympijských hier
 • 1981 - Aeneas, spracovanie eposu od Vergília Mara
 • 1986 - Bohovia a králi starého Egypta, dejiny starovekého Egypta
 • 1987 - Sinuhet, príbeh Egypťana Sinuheta
 • 1992 - Návrat do staroveku
 • Veľké civilizácie staroveku, 13-dielny televízny seriál STV

 

Zdroj: wikipedia.org