Juliusz Słowacki yomrel

03.04.2014 06:56

3. apríla 1849 v Paríži zomrel Juliusz Słowacki, poľský romantický básnik a dramatik. Narodil sa 4. septembra 1809 v Krzemienieci v Poľsku.

Po prvých lyrickoepických básňach a intímnej lyrike sa stal básnikom revolučného hnutia za národné oslobodenie Poľska (dramatická báseň Kordian). Utrpeniu poľských emigrantov, ku ktorým sám patril, venoval biblicky ladenú básnickú prózu: Anhelli. Námety z poľských dejín a mytológie spracoval v drámach: Balladyna, Lilla Weneda a eposoch: Beniowski, Kráľ Duch.

 

 

Zdroj: wikipedia.org